وازلین یک ماده نیمه جامد تصفیه شده از Petrolatum است و از هیدروکربن ها با بیش از 20 اتم کربن در ساختار مولکولی تشکیل شده است..

PJ یک ماده بی رنگ و بدون بو است که دارای یک نقطه ذوب معمولی بین 70-40 درجه سانتیگراد است. همچنین دارای کاربردهای مختلف صنعتی به عنوان روان کننده است.