افتخارات :

شرکت آرش مهیا در طی بیش از یک دهه فعالیت تولیدی و بازرگانی خود، همواره به دنبال افقهای جدیدی در بازارهای جهانی بوده و با اکتفا نکردن به یک یا چند بازار خاص، سعی بر گسترش بازارهای هدف در اقصی نقاط جهان داشته است. چنین چشم اندازی باعث شد تا فعالیت این شرکت مورد تقدیر سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع و معادن استان البرز قرار گرفته و جایزه صادرکننده برتر استان البرز در سال ۱۳۹۴ به این شرکت اعطا گردد. امید است با تلاش روز افزون، این موفقیت ها ادامه یافته تا برگ زیرین دیگری بر کتاب افتخارات این شرکت افزوده شود.

صادر کننده برتر استان البرز در سال ۱۳۹۴افتخارات
آرش مهیا
افتخارات

صادر کننده برتر استان البرز در سال ۱۳۹۵