مأموریت

هر کسب و کاری در دنیای تجارت، به منظور دستیابی به یک داد و ستد آسان و بی دردسر، به دنبال اعتماد و اطمینان دو جانبه است. اما هیچ چیز نمی توانند به اندازه رفتار صادقانه و درستکارانه یک شرکت تجاری، تضمین کننده این “اعتماد” باشد. شرکت تولیدی پارافین آرش مهیا همواره “صداقت” در گفتار و عمل را بعنوان یک عامل اصلی در مناسبات تجاری خود در نظر گرفته و همیشه سعی بر ایجاد رویکردی صادقانه در جهت حصول منافع دو جانبه با مشتریان خود داشته است.

مأموریت شرکت آرش مهیا بر این است که تمامی تلاش خود را بکار گیرد تا با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت وهمینطور ارائه بهترین راه حل های تجاری  به مشتریان، موجبات ایجاد این “اعتماد” را  فراهم سازد.