امروزه از پارافین ها و پارافین های رنگی استفاده های بی شماری می شود . از آنها در حفاظت میوه ، رنگرزی ،صنایع کاغذسازی ، چوب و البسه و صنایع ریخته گری، تولید پلیمرهای رنگی، پلاستیک ها و لاستیک های رنگی ، جوهرهای پرینتر و رنگهای ضد آب ساختمانی استفاده می شود.

برای تولید این پارافین ها با کمک واکس روغن دار ابتدا پارافین مونوکریستال تولید گردید و سپس با کمک پیگمنت های مختلف که عموماً جزء خانواده پیگمنت های آزو هستند ، پارافین های رنگی تولید شد.در این پروژه یک نمونه پارافین بدون روغن به روش تعریق از واکس روغن دار تولید گردیده و خواص فیزیکی آن مورد مطالعه قرار گرفته است سپس پیگمنت های مناسب برای رنگ آمیزی پارافین مذکور انتخاب و مورد استفاده گردیده است. تست های مختلف نیز بعد از رنگ آمیزی جهت بهینه کردن خواص پارافین رنگی انجام شده است که شامل دما، همزدن و غلظت رنگ می باشد. همچنین حلالهای مختلف نیز در فرمولاسیون ساخت پارافین رنگی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و در نهایت بهترین روش برای تولید پارافین رنگی انتخاب و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.