چشم انداز

هویت شرکت آرش مهیا، نه صرفاً در تولید، بلکه در تولید و صادرات نهفته شده است. صادرات بیش از ۹۰ درصد محصولات تولیدی به نقاط مختلف جهان از جمله خاور میانه، آسیا، افریقا، اروپا و امریکا این موقعیت را نصیب این شرکت نمود تا با تأمین نیاز مستقیم مشتریان خارجی خود و حذف واسطه های داخلی، از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بعنوان صادرکننده برتر این استان انتخاب شود. با این حال، این پایان راه نبوده و چشم انداز شرکت آرش مهیا گسترش بیش از پیش ظرفیت صادرات از طریق بسط و بهینه سازی فروش در بازارهای بین المللی و دریافت عنوان صادرکننده برتر کشور می باشد.