امولسیون پارافین جامد

امولسیون نوعی مخلوط کلوئیدی است که از ترکیب روغن یا وکس در آب ایجاد می شود. امولسیون از مخلوط دو ماده غیر قابل امتزاج به وجود می آید که یکی از مواد در دیگری به صورت معلق درمی آید.
عمدتا امولسیون ها به دو دسته آب در روغن و روغن در آب دسته بندی می شود. امولسیون تولیدی در کارخانه تولیدی پارافین آرش مهیا از جمله امولسیون های روغن در آب بوده زیرا که ذرات شکسته شده پارافین وکس در آب معلق گردیده است. این ذرات به کمک امولسیفایر های مناسب تشکیل امولسیون پارافین جامد به اضافه مواد آنتی استاتیکی بود که در صنایع تولید نئوپان و ام دی اف به کار میرود و هم به عنوان عایق در چسب برای تولید نئوپان موثر بوده وهم نقش ضد آب کردن را در محصولات چوبی ایفاد می کند. کارخانه تولیدی پارارفین آرماکو توان تولید امولسیون پارافین جامد طبق آنالیز مشتریان خود را دارد.