پارافین مایع وایت اویل محصولی است که از تصویه نفت خام حاصل می شود. محصول تولید شده دارای ویسکوزیته مدیوم بوده و در صنایع مختلف ماننده صنایع سموم دفع آفات نباتی، نساجی، کابل سازی، باتری سازی ، صنایع دفاع، رنگ ورزین ، چسب ، تولید ابر (فوم پلی استایرن)، تولید روغن استرج، ایزولاسیون، واکس و پولیش ، آرایشی وبهداشتی، روان کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع پارافین در گریدهای مختلف تولید شده و در بسته بنده های متفاوت قابل عرضه می باشد.