گرانول نوعی ساختار است که در گروه پلیمر ها قرار دارد.ساختار گرانول به صورت دانه دانه بوده و در صنایع مختلف مانند لاستیک سازی،مواد پلاستیکی و ... مورد استفاده قرار میگیرد. کارخانه تولیدی پارافین آرش مهیا در جهت تامین کامل نیاز مشتریان خود در سال های اخیر اقدام به تولید پارافین گرانول نموده و از پارافین های سبک و زیر1 درصد روغن خود در این امر استفاده نموده است. لازم به ذکر است که در تولید پارافین گرانول، حتما باید از پارافین سبک و خشک (عاری از روغن) استفاده نمود تا مانع از چسبندگی دانه های گلوله ای شکل گرانول به یکدیگر گردد. هدف اصلی در تولید گرانول بدست آمدن یک ماده با خواص مطلوب تر بوده است که پارافین گرانول به علت شکل ساختاری ،دما و فشاری که تحت آن پارافین به شکل گرانول شده در می آید مناسب بسیاری از صنایع می باشد.