می 18, 2023

کاربرد پارافين جامد در صنایع دارویی

  تعریف پارافین جامد پارافین جامد یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده است که به صورت جامد در دمای اتاق یا […]
می 17, 2023

کاربرد پارافين جامد در تولید لاستیک

پارافین جامد یک ترکیب شیمیایی از خانواده آلکان‌ها است که از نفت به دست می‌آید. این ترکیب در دمای اتاق […]
می 15, 2023

پارافین جامد گرانول

پارافین جامد گرانول یک ترکیب شیمیایی بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف است که به دلیل ویژگی های خاص خود، به […]
می 8, 2023

پارافین نرمال

پارافین نرمال، یک ترکیب هیدروکربنی از نفت خام و گاز طبیعی است که به دلیل خواص بی‌نظیرش در صنایع مختلفی […]